Makersdiet

Het dieet om uw gezondheid te verbeteren

 Stichting ter verbetering van uw gezondheidKanker

 Kanker medicijn geneest me/cvs (lees hieronder).

 

Kanker is een proces in het lichaam, waarbij op celniveau iets grondig mis gaat. 

Centraal in het ontstaan van kanker staan defecten in het DNA. Deze defecten worden ook wel mutaties genoemd. Ze kunnen aanvankelijk op de volgende manieren verkregen worden:

  • Erfelijke mutaties
  • Verworven mutaties door infecties, fysische factoren en chemische stoffen.

 Een van de minder bekende mede hoofdoorzaken is een slechte gezondheid en een zwak werkend immuunsysteem, waardoor het celmetabolisme zwak is. Door geharde vetten te gebruiken (veel transvetten) ontstaan op celniveau verzwakkingen in de cel die het kwetsbaar maken waardoor kanker of ongewenste celmutaties kunnen ontstaan met een ongecontroleerde groei. Vroeger ontstond bij blootstelling aan asbest het zogenaamde asbestose, het ontstaan van lidtekenweefsel als gevolg van beschadiging van de longblaasjes door de minuscule asbesthaartjes. Als iemand een zwak immuunsysteem heeft, wat tegenwoordig vaker voorkomt dan vroeger, kan de cel zich niet herstellen en ontstaan er celmutaties met als gevolg kanker. Bekend is dat kanker ontstaat, bij langdurige irritaties, zoals een wond die maar niet genezen wil door voortdurende irritatie door infecties, fysische of chemische aandoeningen vooral in combinatie met een slechte gezondheid en een slecht werkend immuunsysteem. Dit tast met name het vermogen van het lichaam om te herstellen aan.

 Het behandelen van kanker met de grootste kans van succes op genezing begint dan ook door  het immuunsysteem te ondersteunen met het MAKERSDIET. Ook preventief is dit de beste methode om kanker te voorkomen. Dit dieet speelt in op alle aspecten die de gezondheid en daarmee het immuunsysteem ondersteunen. De belangrijkste onderdelen van het dieet zijn te lezen in het genezend dieet.

 

 Andere vormen van behandeling zijn:

 Chemo therapie en bestralingstherapie. Via het bloed worden celgroei-remmende stoffen toegediend. Abnormale cellen worden geremd in de groei, mogelijk sterven de cellen af. Ook sommige normale cellen kunnen worden aangetast. Dit herstelt zich in de regel vrij snel weer, mits het immuunsysteem op orde is. Bij een dieet als het Makersdieet zullen de optredende bijwerkingen over het algemeen minimaal zijn omdat het lichaam optimaal van voeding wordt voorzien, zonder de kankercellen te voeden. Hierdoor zal de spijsvertering ook optimaal blijven werken.

 Vasten. Ook regelmatig vasten heeft een positieve werking t.a.v. kankerbestrijding en preventie. Men voorkomt dan dat vooral slechte voedingsstoffen in het lichaam het kankerproces voeden. Het is wel belangrijk dat essentiele stoffen als vitamines en mineralen bijvoorbeeld melkzuur groentesap e.d. ingenomen worden.

 Kankerbevorderende voedingsstoffen zijn vooral:

Suikers en geraffineerde koolhydraten. Bekend is dat deze het biologisch evenwicht in het lichaam verstoren. Dit gebeurt ook bij kunstmatige zoetstoffen. De mineralen huishouding wordt in de war gestuurt in het spijsverteringssysteem en als gevolg daarvan ontstaat gist en schimmelvorming, de darmwand wordt aangetast en veel organen krijgen daardoor onvoldoende voedigsstoffen, waardoor het immuunsysteem niet meer adequaat kan optreden tegen beschadigingen en wondgenezing onvoldoende tot stand komt

 Vezels. In harde vezels van zaden erwten en bonen bevinden zich fitinezuur en foforzuur. Wanneer deze zaden enz. zonder deze te weken, te spruiten of te kiemen voor het koken, bakken e.d. worden gegeten, zullen het fitinezuur en fosforzuur in het spijsverteringssysteem, vrijwel alle mineralen absorberen en komen deze niet in het lichaam terecht. Ook daardoor kunnen veel organen niet naar behoren functioneren en ontstaat een verzwakking van het immuunsysteem.

 Geharde vetzuren. Sinds in de landbouw veel meervoudig onverzadigde olien worden geproduceerd heeft de voedingsindustrie gezocht naar praktische toepassingen. Die hebben toen een hardingproces (hydrogeniseren) op deze vetzuren toegepast door verhitting en met chemische middelen, omdat deze geharde vetten een bredere toepassing vonden in diverse voedingsmiddelen, zoals margarine, braadvetten, chocolade. Ook olien vonden hun toepassingen in de bak- en braadindustrie. Elke verhitting van meervoudig onverzadigde vetzuren heeft als gevolg dat er transvetten en geoxideerde vetten (oxidanten) ontstaan. Normaal ontstaan in de natuur uitsluitend cis-vetten, waarbij cis staat voor de C-vorm. Transvetten kun je je voorstellen als een achterover geknakte C-vorm, waarbij een scherpe punt in het midden en haken aan het eind ontstaat. De electronen in deze scherpe punt richt schade aan op celniveua waardoor de levendigheid van de cel wordt aangetast, door die inwendige beschadiging. Er ontstaat een celverzwakking en deze kunnen niet goed meer groeien, daardoor ontstaat een woekering waarbij kankercellen kunnen groeien.

 Oxidanten.

Oxidanten zijn geoxideerde, meervoudig onverzadigde vetzuren die worden gebruikt bij het bakken en braden. Deze reactieve vetzuren reageren vrij snel met de zuurstof in lucht waardoor ranzigheid en kleverigheid ontstaat. Deze vetzuren worden normaal in het bloed opgenomen evenals transvetten, maar beschadigen wel de aderwand en ook de haarvaten in de diverse organen, aanslibben van de wand is het gevolg, waardoor deze minder goed gaan werken en op den duur volledig gaan falen.

Langzaam aan begint men te erkennen dat goede voeding enorm veel invloed heeft op het voorkomen en verminderen van kanker.

Kleur-, geur-, smaakstoffen en conserveermiddelen.

Onlangs was in het nieuws dat vooral kleurstoffen invloed heeft op het gedrag en gezondheid van kinderen. Vooral op zeer jonge leeftijd kan goede voeding de gezondheid op latere leeftijd bepalen. Daar wordt dan ook meestal de basis gelegd voor een gezond immuunsysteem, waardoor chronische ziekten en dus ook kanker voorkomen kan worden. Ook wanneer kanker erfelijk is kan gezonde voeding het ontstaan van kanker uitstellen en mogelijk ook afstellen.

 Voor gezonde voedingsstoffen zie onderaan "Gezonde voeding".

Kankermedicijn geneest me/cvs.

  Bekend is dat kankermedicijn, in de volksmond, chemotherapie geheten, het immuunsysteem op een heel laag pitje zet. In de meeste gevallen zal het immuunsysteem nog nauwelijks werken. Dit heeft tot gevolg dat men zich moe, slap en futloos voelt, zelfs voelt men zich over het algemeen beroerd. Men hoopt op verbetering in de toekomst. Dit gebeurt ook meestal, maar het kan ook gebeuren dat men zich beroerd blijft voelen of dat het zelfs erger wordt.

Er wordt gezegd dat een chronische ziekte zelden alleen en dat men vaak ook nog andere chronische ziekten ontwikkeld. Er is een mogelijkheid om dit te keren als het lichaam zelf niet al te zeer beschadigd is en dan met name de darmen. Zijn de darmvlokken aangetast dan komen of verkeerde stoffen in het bloed of bepaalde nuttige stoffen worden niet meer doorgelaten door de darmwand.

Er van uitgaande dat alles nog redelijk intact is, kan herstel bevorderd en onderhouden worden door probiotica en prebiotica, bijvoorbeeld kefir en wateroplosbare vezels (o.a. psyllium en inulinevezels). Deze voedingsstoffen kunnen de darmwerking versneld weer op gang brengen en de schadelijke bacterien, virussen en schimmels onder controle houden.

Dit gebruik is ook tijdens de chemokuur aan te bevelen, omdat men zich dan veel minder beroerd voelt en het normale leven beter weer weer kan oppakken.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het genezend dieet

Stichting Chronische Ziekten


De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.