Makersdiet, Het genezend dieet.

Het dieet om uw gezondheid te verbeteren

 Stichting ter verbetering van uw gezondheidPatientenverenigingen

een verhaal apart

 

Over het algemeen kun je van patientenverenigingen zeggen dat de mensen die zich daar mee bezig houden, zeer toegewijd zijn aan het helpen van de zieke medemens. De nieuwe leden, donateurs enzovoort, worden begeleid in wat zij kunnen verwachten m.b.t. de ziekte, het verloop, wat de beste artsen zijn, en er worden bijeenkomsten belegd, waarin meestal gespecialiseerde artsen een woordje meespreken over behandelingen en ontwikkelingen op het gebied van behandeling en medicijnen en wat in de toekomst te verwachten is.

Verenigingen en stichtingen houden zich normaliter aan het medisch protocol d.w.z. dat men zich als vereniging, over het algemeen, van alle mogelijke alternatieve behandelingen onthoudt. Er zijn echter wel artsen die zich wel bezig houden met alternatieve behandelingen o.a. het uitproberen van voedsel voor personen met allergien of homeopatisch artsen die zich bezig houden met homeopatische behandelingen, soms met apparaten die kunnen meten, voor welke voedingsmiddelen men zoal gevoelig is, als wel de voedingsmiddelen die als meer of minder gezond betiteld worden.

Voor het overige houdt men zich verre van alternaternatieve behandelingen. Bekend is, dat vanuit de medische wereld, alles wat niet regulier is, als alternatief wordt betiteld en dat dit al snel als kwakzalverij wordt weggezet. Vooral de gevaren van kwakzalverij worden dan sterk naar voren gehaald en de enkele voorbeelden waarin mensen door kwakzalverij het leven laten, worden dan sterk benadrukt. Gemakshalve wordt dan vergeten dat in "reguliere" medische wereld per jaar duizenden mensen het leven laten door verkeerde behandeling of medicijnen, of onzorgvuldigheden.

Wij houden ons bezig met gewoon regulier voedsel. Wij adviseren over gezond en genezend voedsel, want als je uitsluitend gezond voedsel eet, dan kan het niet anders dan dat je zo gezond bent als maar mogelijk is en geen ziektes ontwikkeld. Natuurlijk kan men erfelijke tekortkomingen meekrijgen, maar gezond voedsel minimaliseert de gevolgen daarvan. Dit is plek die wij als stichting innemen in de gezondheidszorg, en dat is niet eens alternatief te noemen. De medici zeggen vaak over een chronische ziekte, "je moet er mee leren leven", m.a.w. het is vaak niet te genezen, aldus hun mening en overtuiging. Wij weten echter dat veel chronische ziekten wel te genezen zijn en op z'n minst flink te verbeteren zijn.

Patientenverenigingen en -stichtingen houden zich over het algemeen aan het medisch protocol en houden zich dus per definitie niet bezig met voedselbehandelingen. Vaak wordt patienten met chronische ziekten afgeraden zich hiermee bezig te houden, kortom, aan leden wordt de mogelijkheid van genezing op die manier onthouden. Het medisch protocol schrijft hen voor zich te onthouden van alternatieven. Ook de goede alternatieven dus. 

Mijn conclusie is daarom dat deze organisaties wel goed werk doen, maar ook mogelijkheden tot genezing aan patienten/leden onthouden en de aangeboden mogelijkheden niet doorgeven. Dit houdt in dat degenen die chronisch ziek zijn vooral alert moeten zijn op hun eigen mogelijkheden van behandelingen. Veel reguliere behandelingen en alternatieven kosten veel geld en claimen grote successen, maar geven uiteindelijk toch teleurstellingen. Veel artsen en instellingen hebben te weinig zicht op de ziekte waardoor de patient vaak niet goed begrepen wordt en geen goede behandeling krijgt. Als patient voel je je op jezelf teruggeworpen. Velen gaan pas dan meer zelfstandig op zoek naar mogelijkheden, waarbij ook alternatieven worden bekeken met tijdelijk en wisselend succes omdat ook de alternatieven lang niet altijd succesvol zijn.

Makersdiet geeft mijns inziens als enige het meest complete overzicht in een dieet die succes geeft op het terugkrijgen van uw gezondheid voor zover dat nog mogelijk is. Er kunnen beschadigingen aan het lichaam hebben plaatsgevonden die definitief zijn, zoals spieren, zenuwen en hersenen, maar ook hormoonklieren en andere organen. Daar moet je dan wel mee leren te leven. Het is dus aan te bevelen om zo snel mogelijk met het dieet te beginnen en uw gezondheid op peil te brengen zodat geen verdere schade aan het lichaam wordt aangebracht.

 Overigens komt het ook voor dat verenigingen of stichtingen door een farmaceutische- of voedingsindustrie wordt opgericht om zo grip te krijgen op hun afzetmarkt m.b.t. voeding of medicijnen en alternatieven, dit is soms te herkennen aan vormen van reclame of aanbevelingen die worden gedaan om bepaalde voeding of medicijnen te kopen. Op o.a. Radio 1 komt deze onderwerpen regelmatig aan de orde en worden bepaalde wantoestanden aan de orde gesteld.

Farmaceutische bedrijven mogen geen reclame maken voor hun medicijnen. Nu maken zij wel reclame maar dan voor kwalen met verwijzing naar uw huisarts die er dan wel een medicijn voor heeft. Te raden valt, dat er dan weer een flinke update is in de verkoopcijfers van dit medicijnen. Bekend hiervan zijn o.a. de "plastest" en de "schimmelvoet". Volgens diverse deskundigen zijn deze praktijken maatschappij onverantwoord omdat veel mensen daardoor bang worden en onnodig naar de huisarts gaan.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 Het genezend dieet

Stichting Chronische Ziekten


De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze en eetgewoonten,
waardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.
Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.
Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.