Makersdiet, Het genezend dieet.

Het dieet om uw gezondheid te verbeteren

 Stichting ter verbetering van uw gezondheidDementie

 

 Dementie is een ziekte die zich uit in vergeetachtigheid, als gevolg van de aantasting van het korte termijn geheugen of het organiserend geheugen. Het lange termijn geheugen blijft intact. Gebeurtenissen uit vroeger jaren kunnen nog prima herinnerd worden. Het korte termijn geheugen Wordt gekenmerkt door een netwerk van zeer fijne haarvaten. Vermoed wordt dat deze haarvaten langzaam dichtslibben afhankelijk van het voedselpatroon dat men heeft. In de medische wereld wordt waarschijnlijk nog geen link gelegd naar ons huidige voedsel- en eetpatroon. Het gebruik van medicijn kan tijdelijk het geheugen verbeteren, maar het dementie-proces gaat onontkoombaar door als het voedsel patroon niet drastisch gewijzigd wordt.

Er zijn verschillende soorten van dementie vastgesteld, naar gelang de wijze waarop het zich uit:

Vasculair dementie
Parkinson
Altzheimer
Korsakov

Mogelijk heeft dit met het voedingspatroon en gevoeligheid of erfelijkheid te maken. Zonder nu op de specifieke kenmerken en oorzaken in te gaan kan in het algemeen worden gesteld dat het eetpatroon in belangrijke mate bepalend is. Korsakov wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een teveel aan alcoholische drank.

De achteruitgang van het geheugen wordt in de eerste instantie door de persoon zelf niet direkt opgemerkt. Zijn of haar omgeving echter merkt het al wel. Voor er maatregelen genomen kunnen, is er wellicht al een min of meer onherstelbare schade aangericht. Medicijnen kunnen verdere achteruitgang niet stoppen hooguit vertragen.

De beste preventieve maatregelen ter voorkoming van dementie en voorkoming van verdere achteruitgang van dementie is het onmiddellijk beginnen met het Makersdieet in zijn volle omvang.

Vooral belangrijk is dat gestopt wordt met het eten van schadelijk voedsel zoals verder op deze website is genoemd.

Dit zijn o.a.

Plantaardig geharde vetten in margarine, halvarine, braadolieen, patat, chips.
Koolhydraten zoals suiker, snacks, koek, ontbijtkoek, gistbrood, aardappelen e.d.
Overige zoals alcohol, azijn, blik- en potvoedsel, fastfood, e.d.

 Onze bevindingen momenteel zijn dat bij dementerenden geen verdere achteruitgang van het dementieproces wordt geconstateerd en dat de personen een gezonde stoelgang hebben ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat deze personen minder afhankelijk van hulp en zorg blijven. Mogelijk kan in het begin bij de start van het dieet enige voruitgang worden geconstateerd.

 Bij dementie blijft de intelligentie van de persoon mogelijk intakt, maar mogelijkheid om zinnen te formuleren ontbreekt, iets wat in het organiserend of korte termijn geheugen plaatsvindt.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 Het genezend dieet

Stichting Chronische Ziekten


De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.