Makersdiet

Het dieet om uw gezondheid te verbeteren

 Stichting ter verbetering van uw gezondheidDarmziekten

 

Darmziekten bestaan uit aandoeningen van de het darmstelsel. Die kunnen varieren, maar hebben alle een ding gemeen nl., dat de darmwand aangedaan is en de voedingsstoffen worden niet op de juiste wijze doorgegeven aan het bloed voor transport naar de diverse organen. Het is een spiraal van aandoeningen die elkaar verergeren en waar je moeilijk uit kunt komen zonder de juiste weg te kennen.

Om een aantal aandoeningen te benoemen kun je denken aan diarree, constipatie met als gevolg aambeien, prikkelbare darmwandsyndroom, darmkrampen, opgeblazenheid, poliepen, ontstekingen, ulcerosis, diverticulitis, darmkanker, ziekte van Crohn, het prikkelbaar darmsyndroom, het lekke darmsyndroom en nog vele andere.

Over het algemeen is hier heel moeilijk van af te komen. In de medische kringen kan men er ook moeilijk mee omgaan, omdat medicijnen ook niet een difinitieve oplossing geven en meestal symptomen bestrijden, met medicijnen die op hun beurt weer vervelende bijwerkingen kunnen hebben.

Darmproblemen krijgt men doorgaans na een leefwijze of een medische behandeling die chronisch de goede darmbacterien aantast, zonder die blijvend te ondersteunen met de essentiele probiotica, voedsel en dergelijke. Deze medische behandelingen kunnen zijn:

- antibioticumkuren, vooral als het twee of drie maal achtereen is;

- veel chloorwater naar binnen krijgen bij het zwemmen of in kraanwater;

- veel alcoholische drank en herhaalde drankfeesten;

- veel koud drinken;

- chemokuren.

Andere mede oorzaken, zoals weinig slaap, veel stress of verdriet e.d., kunnen ook een belangrijke rol meespelen en vooral verkeerd voedsel is een van de hoofdoorzaken van darmproblemen.

 Bij deze behandelingen of gebeurtenissen sterven de goede micro-organismen uit en de slechte micro-organismen nemen het darmklimaat over met als gevolg, aantasting van de darmwand. Die laat vervolgens stoffen door in het bloed die we helemaal niet kunnen gebruiken en de doos van Pandora is geopend voor een ware golf van elendige aandoeningen.

De darmaandoeningen kunnen verschillende vormen krijgen en/of een combinatie hiervan bijvoorbeeld:

- Candida is een schimmel die zich voedt met vooral suiker en witmeelprodukten, die de darmwand perforeert. De darmwand laat dan stoffen, o.a. schimmels, door die niet in het bloed thuishoren en je flink ziek kunnen maken. Voedselallergien ontstaan dan willekeurig in soort en tijd. Deze kunnen ook weer in de loop van de tijd veranderen.

- Na herhaalde antibioticumkuren zijn alle goede bacterien in de darm verdwenen. Kwaadaardige bacterien kunnen de overhand krijgen, produceren giftige stoffen die de darmwand aantasten en giftige stoffen doorlaten in het bloed. Vergiftiging van het lichaam vindt langzamerhand plaats en de kans op darmkanker en andere chronische ziekten neemt toe.

 
U ziet, het kan dus op vele manieren fout gaan. Als u weet wat te doen, hoeft het geen probleem te worden. Velen vertrouwen er echter op dat de medicus altijd met een oplossing komt en komen dan vaak tot de ontdekking dat met medicijnen weinig of niets te beginnen is en dat alleen de symptomen werden bestreden. Ondervoeding in ziekenhuizen en verzorgingshuizen komt maar al te vaak voor. Deze tehuizen zouden er goed aan doen de mensen niet uitsluitend zoetigheid te geven, maar naast het gewone voedsel ook karnemelk, kefir, melkzuur groentesappen, onverzadigde en verzadigde goede vetten en veel groente. 

U kunt echter zelf heel gemakkelijk voorkomen dat uw darmklimaat de verkeerde kant op gaat, zelfs bij herhaalde antibioticum- of chemokuren. De enige oplossing hiervoor is namelijk het makersdieet. In principe kunt u hiernaar uw leefgewoonten inrichten en in bijzondere gevallen kunt u, zodra uw darmen opspelen, een extra dosis kefirdrank en kokosolie innemen. Als u tijdens de kuren bijvoorbeeld twee uur na een antibioticum-inname kefirdrank neemt dan komt uw darmflora direkt weer op gang en kunt u een halfuur daarna weer eten zonder misselijk te worden. U voorkomt daarmee dat de slechte schimmels en bacterien de overhand krijgen. Dit is ook vaak de oplossing bij een salmonella of een andere vorm van darminfectie. Een zeer oud en beproefd middel is ook een 24 of 48 uurs vasten, dan verdwijnen de slechte bacterien bij gebrek aan voedsel. Bij langer vasten wordt geadviseerd om dit onder begeleiding van een deeskundige te doen, gelet op het binnen krijgen van de juiste vitaminen,olie en vocht. 

Zit u echter al een half jaar of langer met darmproblemen dan is een langdurig dieet programma de aangewezen oplossing. Het Makersdieet bestaat uit een programma van zes weken waarin bepaalde voedingsstoffen beslist niet gegeten mogen worden, en andere wel gegeten moeten worden. Dit staat op onze Genezend dieet pagina beschreven. Geadviseerd om dit dieet te houden tot de darmproblemen verdwenen zijn, doorgaans na een half jaar tot een jaar. Daarna kan weer wat vrijer met het dieet worden omgegaan. Vanwege mogelijke overgevoeligheden wordt geadviseerd het dieet als basis te hanteren bij de dagelijkse voeding. Zijn er allergien, dan is het zaak om bepaalde voedingsmiddelen te mijden.

 In de media wordt tegenwoordig druk gepraat over een preventief darmonderzoek voor ouderen, maar bij het hierboven omschreven dieet zou dat niet nodig zijn, omdat dit voedsel op zich al preventief en genezend is, laat staan dat men darmkanker zou ontwikkelen.

 Blijf echter alert op uw gezondheid en raadpleeg zonodig een deskundige.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Het genezend dieet


De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.