Makersdiet en MS

Het dieet om MS te verbeteren of te genezen.

 Stichting Genezing Chronische Ziekten ter verbetering van uw gezondheid.Multiple Sclerose

 MS is een ziekte waarvan je wel kunt genezen. Praktische onderzoeken hebben aangetoond dat mensen hun ziekte onder controle kunnen houden of helemaal kunnen genezen. Iemand die serieus beter wil worden, kan door het volgen van het makersdieet zijn gezondheid sterk verbeteren.

===============================================

Multiple sclerose, meestal afgekort tot MS, is een aandoening van het centraal zenuwstelsel, waarbij de myelineschede die om veel zenuwvezels zit op sommige plaatsen volgens een willekeurig aandoend patroon pleksgewijs wordt aangetast door een verzwakking van het immuunsysteem, als gevolg van slecht voedsel, waardoor bij de patiŽnt o.a. verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan. Multiple sclerose behoort dus tot de auto-immuunziektes.

 Multiple sclerose komt vaak voor onder jong volwassenen, bij vrouwen net iets meer dan bij mannen. De frequentie dat de ziekte voorkomt verschilt per land en bevolkingsgroep. Over het algemeen ligt het aantal MS-patiŽnten tussen 2 en 150 per 100.000 inwoners.

 De oorzaak van de ziekte is (volgens de medische wetenschappers) onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat MS ontstaat door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Zo komt MS minder voor in landen dichter bij de evenaar (Veel zon en vitamine D). Mensen uit noordelijke landen die als klein kind naar een warm land verhuizen hebben een lager risico de ziekte te krijgen dan hun leeftijdgenoten die zijn achtergebleven; verhuist men echter na de puberteit dan is dit verschil niet meer aantoonbaar. Veel mensen denken daarom dat het te maken kan hebben met een late abnormale reactie op een in de vroege jeugd opgelopen virusinfectie. Hiervoor zijn echter geen andere bewijzen gevonden. Ook de hygiŽne-theorie blijft erg interessant. MS is niet erfelijk, maar een familielid van een patiŽnt heeft wel een iets hogere kans de ziekte ook te krijgen. Verschillende studies tonen aan dat sommige genen - de zogenaamde susceptibility genes - wel verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoogde gevoeligheid voor de ziekte.

Onze visie.

Het is gebleken dat men van MS wel kan genezen met het Makersdiet. 

Omdat gebleken is dat familie van een MS-patient een iets hogere kans heeft om ook MS te krijgen en er geen erfelijkheid aangetoond is, lijkt het voor de hand te liggen dat het verband moet worden gezocht in het voedsel. Vaak neemt men eetgewoontes over en eet men ongeveer hetzelfde en dan ligt het voor de hand dat voedselgerelateerde aandoeningen in een zelfde familie vaker voorkomt. Het ligt dus ook voor de hand dat  met een verbeterd eetpatroon deze ziekten ook weer kunnen verbeteren of zelfs helemaal verdwijnen. Inmiddels blijkt dat MS met name kan ontstaan door verkeerd voedingspatroon, waarbij de essentieele voedingsstoffen zoals de juiste mineralen, eiwitten en vetten niet op de juiste wijze worden opgenomen in het lichaam. Door van kinds af aan gebrek aan gezond voedsel en een teveel aan fout voedsel, kan het darmstelsel de voedingsstoffen niet op juiste wijze verteren en verwerken. Daardoor ontstaat een tekort aan de juiste stoffen in het bloed. Daardoor worden de zenuwwanden niet op de juiste wijze voorzien van voedingsstoffen. Er ontstaat een gebrek aan voedingsstoffen die de zenuwen opbouwen en onderhouden. Er ontstaan gemakkelijk ontstekingsachtige verschijnselen die het immuunsysteem ook niet aankan. Wanneer dat lang duurt, wordt het chronisch en kunnen er willekeurige plekken in de zenuwen ontstaan die geen signalen meer door kunnen geven. De willekeur van verbetering en verslechtering van de situatie ontstaat door het feit dat voedingsstoffen soms de zenuwen wel bereiken en soms niet, afhankelijk van het soort voedsel en de spijsverteringssituatie, en mogelijk een aantal minder bekende factoren. Plaatsen die aangetast zijn, lijken weer hersteld te kunnen worden. Hoever die herstel-mogelijkheden gaan is niet bekend, maar het lijkt vrij lang aanwezig te blijven. Blijvende schade is evenwel ook mogelijk. Inmiddels lijkt het er ook op dat schadeaan het darmstelsel vooral kan ontstaan in de jonge kinderjaren, omdat dan alle organen nog in ontwikkeling zijn. Een achterstand in iemands kinderjaren kan levenslange gevoeligheden tot gevolg hebben. Dit is inmiddels bekend bij bijvoorbeeld glutenallergie.

Wij denken dat door het starten van het 'Makersdiet' een hoge mate van herstel kan plaatsvinden en blijvend herstel zal zeer waarschijnlijk zijn, wanneer men het eet- en leefpatroon volgens dit dieet zal blijven volgen. Zie verder onze beschrijving van het dieet.

Vooral vitamine D (levertraan/visolie en zonneschijn) en verzadigde vetten, leveren vaak een verrassende verbetering op. Onlangs is aspartaam voor een aantal mensen de boosdoener geweest die MS verschijnselen bij hen veroorzaakte. Na het stoppen met het drinken van vooral light-produkten verdwenen de MS-verschijnselen.

 Naast MS kunnen zich ook andere (zenuw) aandoeningen voordoen die een zelfde soort oorzaak hebben. Een chronische ziekte gaat heel vaak met meer chronische aandoeningen gepaard.

 

Voor vragen hierover kunt u mailen naar makersdiet@dds.nl

 Ook kan een startpakket voor het dieet aangevraagd worden

Vraag informatie

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Makersdiet

Het genezend dieet.

De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.