Makersdiet

Het dieet om uw gezondheid te verbeteren

 Stichting ter verbetering van uw gezondheidChronisch vermoeidheids syndroom

 November 2011.  XMRV heeft afgedaan, het is een stofje uit laboratorium.

 Nu is men op het spoor kankermedicijn werkt ook bij me/cvs. Op zich niet onlogisch, omdat het kankermedicijn de spijsvertering zodanig ontregelt dat het lichaam niets meer opneemt. Zoiets gebeurt ook als men gaat vasten. Omdat er geen voedingsstoffen meer door het lichaam worden getransporteerd kunnen de kankercellen ook niet meer groeien waardoor ze uiteindelijk dood gaan en worden afgevoerd.

Bij me/cvs is er ook iets soortgelijks aan de gang, maar dan in het darmstelsel. Door slechte voeding zoals suiker, transvetten en oxidanten raakt het darmklimaat van slag, verkeerde micro-organismen vestigen zich in darmwand en zijn daardoor heel moeilijk weer weg te krijgen. Dit lukt alleen door vasten of met voeding die het darmklimaat in orde brengt en dat vergt minstens enkele maanden op "streng" dieet.

Tegenwoordig is er veel te doen over het XMRV virus, dat verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van CVS. De vraag of de virus het de oorzaak of het gevolg zou zijn wordt nog niet besproken, terwijl deze vraag juist heel belangrijk is.

Als je immuunsysteem zeer zwak is, is he nl. de vraag of het lichaam deze virus kan bevechten en daardoor de baas kan. Is dat niet zo dan zal het virus door blijven woekeren en schade aanrichten in een diversteit van organen en daarmee het normaal voortbestaan van het lichaam en geest (hersenen) aantasten.

Bekend is dat ons lichaam de meeste virussen de baas kan, bij een gezond werkend immuunsysteem. In geval van CVS en misschien wel alle chronische ziekten is het zaak dit immuunsysteem als eerste op orde te brengen, daarmee de meeste virussen in je lichaam te vernietigen en daarna eventuele specifieke virussen met de daarop gerichte medicijn te bestrijden.

Onderzoek naar grijze stof, zie hieronder.
 ============================================
Cvs is een ziekte met zeer lange inleidingstijd. Men moet langdurig vermoeid zijn en na rust treedt niet of nauwelijks verbetering op. Vaak begint het met een vermoeden dat er meer aan de hand is dan extreme vermoeidheid waarvan men na een paar een paar dagen rust weer redelijk uitgerust is. Bij cvs gaat het niet weer over en blijft men een extreme vermoeidheid voelen. Artsen zullen u vertellen dat u er mee moet leren leven. Soms gaat het tijdelijk weer beter, dan weer slechter. Er is niet echt een peil op te trekken.

In de medische wereld wordt van alle kanten gemeld, dat de oorzaak hiervan niet bekend is en dat er onderzoek naar wordt verricht. Ook wordt wel gezegd dat er mogelijk binnenkort waarschijnlijk wel een werkzaam medicijn op de markt komt.

Onze ervaring is dat dit tegenvalt en dat er van medische zijde nauwelijks iets aan te doen is, anders dan pijnstillers en rustgevers met de nodige bijwerkingen.

Wij melden u hier dat er wel een oplossing is. Er is een genezend dieet die voorkomt dat u ziek wordt, en die u ook kan genezen. Wel dient gemeld te worden dat mensen met cvs soms blijvende schade oplopen aan bijvoorbeeld het geheugen, waardoor bepaalde gevoeligheden kunnen blijven, maar alles wat fysisch gezien weer genezen kan geneest weer.

Het geheim zit hem in uw spijsverteringsstelsel. Hier is iets niet goed gegaan. We zijn en worden nog steeds, soms letterlijk, doodgegooid met giftig, ziekmakend of slecht verteerbaar fabrieksbewerkt voedsel. Daar moet u vanaf. Volledig en definitief, als u weer beter wilt worden. Vanaf nu kunt u via het dieet weer zorgen dat gezonde voedsel weer volledig verteerd wordt en op deze wijze al uw lichaamsonderdelen weer van de nodige voedingsstoffen voorziet. Zie het gezonde 'makersdiet' elders op deze site. 

Hersenletsel bij CVS.

Persbericht n.a.v. de Human Herpes Virus-6.

Conference in Baltimore van 19 tot 23 juni 2008.

Een studie suggereert dat een infectie van het centrale zenuwstelsel (CZS) een rol zou kunnen spelen in aandoeningen die vele miljoenen mensen treffen. Kazuhiro Kondo,

MD, PhD aan de Jikei University Medical School in Tokyo identificeerde een nieuw humane herpesvirus-6 (HHV-6) proteÔne aanwezig in CVS-patiŽnten (en niet in de gezonde controlegroep) die kan bijdragen tot de psychologische aspecten van deze en andere aandoeningen.

ďDe oorzaken van vele chronische aandoeningen zijn onbekend en chronische virale infecties zijn ťťn van de meest waarschijnlijke verdachtenĒ, zegt Dr. Kondo, die 20 jaar lang probeerde het latente eiwit (proteÔne) te identificeren dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor aandoeningen van het CZS en problemen met gemoedstoestand.

Deze theorie wordt ondersteund door Jose Montoya van de Stanford University die op dezelfde conferentie meldde dat het antivirale geneesmiddel Valcyte, gekend om zijn effectiviteit in de behandeling van HHV-6, resulteerde in verbetering van de cognitieve functies bij CVSpatiŽnten, ook al kon de vermoeidheid niet verbeteren.

Volgens Dr. Kondo is het belangrijk dat de latente infectie gereduceerd wordt of de reactivatie van het virus voorkomen wordt. Kondo identificeerde een HHV -6 proteÔne dat gelinkt wordt aan latent met HHV-6 geÔnfecteerd CZS en immuuncellen.

Het overbrengen van dit nieuwe eiwit, SITH-1, in het CZS zorgde voor sterk verhoogde gehaltes aan intracellulair Calcium. Deze verhoogde gehaltes zouden een grote rol spelen in psychologische symptomen.

Een serologische studie duidde erop dat maar liefst 71% van de CVS-patiŽnten antilichamen had tegen dit eiwit (dit tegen 0% in de controlegroep).

Het is niet evident de aanwezigheid hiervan te bewijzen, aangezien het virus niet altijd zichtbaar is in het bloed, daar het vooral in de hersenen actief zou zijn. Volgens de onderzoekers is deze ontdekking belangrijk. CVS-patiŽnten hebben vaak te maken met secundaire depressies, en aanwezigheid van dit proteÔne kan daar een extra verklaring voor zijn.

 =============================================================

Onze visie.

 De chronische virale infecties worden dus gezien als een oorzaak van de vele chronische ziekten en niet als gevolg van immuundeficientie. Wij vinden echter dat chronische virale infecties het gevolg zijn van falend immuunsysteem, waarvan de oorzaak ligt in het slechte fabrieksvoedsel dat door consumenten wordt gekozen. Als je lichaam het virus niet binnen redelijke tijd kan uitschakelen wordt de infectie chronisch en langzaam kan schade ontstaan aan o.a. de hersenen die niet of slechts gedeeltelijk herstelt kan worden.

Herpesvirussen staan algemeen bekend om de verwoestende effecten die ze kunnen hebben op het lichaam. Het ďmakersdietĒ staat bekend om zijn blijvende algemene antivirale werking, beter nog dan medicijnen, want die werken alleen maar tegen bepaalde virussen en dan vaak ook nog met nadelige bijverschijnselen, waarbij de werking tegen die virussen alleen aanwezig is zolang de medicijnen worden ingenomen. Kortom ook hier wordt voornamelijk het symptoom bestreden en niet de oorzaak. Deze oorzaak is te vinden in het spijsverteringssysteem. We voeden die vrijwel uitsluitend met fabrieksbewerkt voedsel, waar alle nuttige stoffen uitgehaald zijn en worden vervangen door geur-, kleur en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. We eten plastic margarine, bewerkte vetten en chips en we drinken plastic cola en sinas. Lang leve onze gezondheid.

Maar wie echt gezond wil worden start met het Makersdiet, oude voedingmethoden gecombineerd met nieuwe inzichten in de voeding. Dit beloofd een gezond lichaam en een gezonde geest en een lang en vitaal leven.

 Grijze hersenstof

 Onderzoek naar grijze stof bij cvs-patienten.

Mensen met me/cvs hebben minder grijze stof in hun hersenen dan gezonde mensen. Hersenscans laten zien dat het verschil in grijze stof gemiddeld zo'n 8 procent bedraagt, aldus onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen in het vakblad NeuroImage (nr. 26). Grijze stof in de onze hersenschors, zorgt voor onze cognitieve functies.

De witte stof in de breingebieden onder de hersenschors, heeft voor zover al eerder bekend, weinig te maken met deze cognitieve funkties. Patienten en controlepersonen verschilden in witte stof niet, maar in grijze wel.

Wij denken dat de oorzaak gelegen kan zijn in het feit dat de spijsvertering erbarmelijk slecht is, zo slecht zelfs dat er te weinig vetten en voedingsstoffen door de darmwand aan de bloedbaan wordt afgegeven voor vervoer naar de diverse organen en de hersenen. Bekend is dat de hersenen ongeveer 30% van de energie vragen uit het aanbod van voedsel. Naast te weinig voedsel voor de hersenen is er ook te weinig voeding voor spieren, zenuwen en overige organen.

Bij mensen met inactieve hersenen is de hoeveelheid grijze stof lager dan bij actieve mensen, waarbij vooral het nemen van initiatief belangrijk is. Als regel wordt doorgaans eerst het organiserend (korte) geheugen aangetast omdat zich daar de meeste fijn vertakte haarvaten bevinden. Door een gebrek aan aanbod van voedingsstoffen zal dit gebied van de hersenen als eerste worden aangetast.

Gegeven de flexibiliteit van de hersenen zal schade hieraan zich meestal enigszins kunnen herstellen, maar volledig herstel lijkt heel moeilijk te zijn bij cvs, gegeven de restverschijnselen die algemeen geconstateerd kan worden na genezing, zoals vormen van woordvindingsmoeilijkheden in meerdere of mindere mate.

Voorwaarde is wel dat het voedselaanbod aan de hersenen zich moet herstellen en daarmee komen we aan bij het darmstelsel en het dieet. Het herstel van de darmfunktie moet als eerste aangepakt worden. Gebleken is dat dit met het makersdiet de beste kansen biedt.

Het makersdiet zorgt voor het herstel van de darmfunktie en darmflora, verbetering van de vethuishouding, herstel van de opname van de koolhydraten in het bloed en verbetering van het celmetabolisme. Pas dan is herstel van me/cvs mogelijk

Conclusie: Onder invloed van het makersdiet kan de grijze stof dus weer toenemen en daarmee kan de hersenfunktie zich enigszins herstellen.

 


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Het genezend dieet

De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.