Makersdiet, Het genezend dieet.

Het gezondheidsdieet bij uitstek

 Stichting Chronische Ziekten, ter verbetering van uw gezondheidSpectaculaire ontwikkelingen in genezende voeding

Makersdiet, het genezend dieet.

 Ziekte van Graves


De ziekte van Graves, ook wel de ziekte van Basedow

is een auto-immuunziekte, waarbij hyperthyro´die optreedt.

Traditioneel wordt deze geassocieerd met zwelling van de schildklier (struma), uitpuilende ogen (exoftalmus) en een te snelle hartslag (tachycardie). De combinatie heet de Merseburger trias, (naar de woonplaats van von Basedow). Het gelijktijdig voorkomen van alle drie deze symptomen is echter betrekkelijk zeldzaam. Doorgaans staat ÚÚn van de symptomen op de voorgrond. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de T4 en TSH-waarden in het bloedplasma. Andere verschijnselen kunnen zijn: verdikking van de huid op de scheenbenen (pretibiaal myxoedeem), slecht verdragen van temperatuur schommelingen, opgejaagd gevoel, tremoren. Niet alle verschijnselen hoeven (gelijktijdig) op te treden.

Het lichaam maakt schildklierautoantistoffen aan, meestal immunoglobulinen tegen de TSH-receptoren op de schildklier, zogenaamde TSH receptor antistoffen. Dit zijn Thyreoid Stimulerende Immunoglobulines, TSI, die de schildklier blijven stimuleren tot het maken van de schildklierhormonen T4 en T3, waardoor een hyperthyreo´die ontstaat. Noch met de schildklier, noch de hypothalamus / hypofyse is op zich iets mis.

Niettemin moet, om genezing te bewerkstellingen, de schildklier vaak worden uitgeschakeld, aanvankelijk medicamenteus en reversibel, en als dit na een voldoende lange periode (meestal een jaar) onvoldoende blijkt, permanent door middel van radioactief jodium-131 (dat sterk selectief in de schildklier wordt opgenomen) of door operatief verwijderen van (een deel van) de schildklier. Levenslange suppletie van schildklierhormoon is dan meestal nodig. De benodigde hoeveelheid suppletie met (kunstmatig of dierlijk) schildklierhormoon wordt bepaald a.d.h.v. de bloedspiegels van T4 en TSH.

 In de reguliere geneeskunde bestaat hier dus geen behandeling voor zonder restverschijnselen. Dit is een symptomatische bestrijding van de ziekte waarbij de oorzaak niet wordt weggenomen. Dat het een auto-immuunziekte wordt genoemd spruit voort uit het feit dat bij deze ziekte de immuuncellen het eigen lichaam aanvallen, zo wordt medisch verklaart. We weten echter dat de feitelijke oorzaak ontstaat door een slecht werkend immuunsysteem. Verbetering van het immuunsysteem bewerkstelligt daardoor verbetering en/of genezing van de ziekte van Graves zonder medicijnen, of door afbouw van de medicijnen, uiteraard onder begeleiding van een goede Graves-arts-specialist.

Verbetering van het immuunsysteem hangt mede af van andere ziekten die vaak samen gaan hiermee. In het algemeen kan worden gesteld dat het makerdiet voorziet in aanmerkelijk verbetering en versterking van het immuunsysteem. Vele voedselsoorten die fabrieksmatig zijn bewerkt of geproduceerd met zijn vele toevoegingen zijn desastreus voor een ieders gezondheid op lange termijn. We merken het nauwelijks op dat we ziek worden en als we ziek worden, wordt de link naar voedsel niet of nauwelijks gelegd. Wordt de link wel gelegd, dan merken we vaak dat we inmiddels verslaafd zijn aan dit slechte voedsel.

Makersdiet, het genezend dieet. 

Het makersdiet is een gids in het land van het ongezonde voedsel. Vroeger werd ons wel eens geadviseerd een of twee dagen niet te eten als je buik van slag was. En na een of twee dagen was het inderdaad weer goed. Nu wij dit niet meer doen en naar de dokter gaan voor pillen, anti-biotica enz, krijgt het spijsverteringsstelsel geen kans meer om zich te herstellen. Dus probeer in ieder geval een of twee dagen te vasten.

Het makersdiet bestaat uit een dieet van vier weken waarbij alleen die voedselsoorten worden gebruikt die de nuttige darmbacterien ondersteunen. Dit zijn vooral de melkzuur bacterien, in combinatie met rauwe en gekookte groenten waarin zich veel oplosbare vezels bevinden. Alle koolhydraathoudende producten mogen dan niet gegeten worden. Wel rundvlees en kippevlees en vis. Verder alleen de gezonde vetten/olien zoals roomboter, kokosolie om in te braden en olijfolie, extra virgin voor in de salade die zuur gemaakt kan worden met kefir en cittroen. Ook eieren moeten worden gegeten. zie verder het genezend dieet.

 Ook om verdikking in de oogkassen te voorkomen is het dieet een belangrijk middel. Bij de medische aanpak van de schildklier, wordt deze verdikking niet altijd voorkomen. Het dieet zorgt voor een gezond lichaam waarbij deze verdikking voorkomen wordt omdat het immuunsysteem dan normaal zijn werk doet.

 Voor informatie, makersdiet@dds.nl

Vraag ook naar het startpakket voor het dieet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 Het genezend dieet

Stichting Chronische Ziekten


De stichting stelt zich ten doel,
het bevorderen van een gezonde
leefwijze, waaardoor het onstaan
van chronische ziekten wordt
voorkomen.

Het bevorderen van de gezondheid
in het algemeen.

Duidelijkheid en inzicht geven
in de gezonde leefwijze.

Gezonde leefwijze bevorderen
door een bepaald dieet.

Waardoor men:

Langer gezond blijft
Lager vitaal blijft.
Langer thuis kan wonen.
Langer eigen lot kan bepalen.
Minder een beroep doet op de
zorgtehuizen, gezondheidszorg
en de medische zorg.